Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ!!

Με αφορμή τις δημοτικές εκλογές αποφασίσαμε να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε τον σκοπό για τον οποίο γίνονται  και την όλη διαδικασία που ακολουθείται.
Στην συνέχεια αποφασίσαμε για να τα κατανοήσουν καλύτερα να κάνουμε κι εμείς εκλογές στην τάξη μας όπως οι μεγάλοι.
. Αρχικά πρέπει να συζητήσουµε µε τα παιδιά αν η τάξη µας χρειάζεται κάποιον πρόεδρο, ποιες θα είναι οι ευθύνες του και ποιο το έργο που θα αναλάβει και να κατανοήσουν ότι ο υποψήφιος πρέπει να µας πείσει µε τα λόγια και τις απόψεις του για να τον ψηφίσουµε.

Τα παιδιά που θέλουν είναι υποψήφιοι είναι 5.
Ετοιμάζουμε το ψηφοδέλτιο με τα ονόματα τους.
Ένα κορίτσι είναι η δικηγόρος που θα σφραγίζει και θα υπογράφει τους φακέλους.
Υπάρχει η γραμματέας που γράφει τα ονόματα όσων ψηφίζουν και εφορευτική επιτροπή που δίνει τα ψηφοδέλτια και ελέγχει τις ταυτότητες τους(καρτέλες με ονόματα των παιδιών) .


 ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


ΣΤΟΧΟΙ

 ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Προφορική Επικοινωνία
-Να περιγράφουν
 υλικά και εικόνες σχετικά µε τις εκλογικές διαδικασίες (ψηφοδέλτια, κάλπη, κ. ά.).
-Να εξηγούν και να αιτιολογούν την άποψη, και τη θέληση, για συγκεκριµένες επιλογές τους.

Ανάγνωση
-Να αναγνωρίζουν διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου και της µεταφοράς µηνυµάτων .(ψηφοδελτίων. )
-Να διαβάζουν οικείες λέξεις (τα ονόµατα των συµµαθητών τους) στον εκλογικό κατάλογο κατά την ψηφοφορία.

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
-Να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τους αριθµούς απαριθµώντας τις ψήφους των υποψηφίων.
-Να προσεγγίζουν βασικές χρονικές έννοιες και να αντιλαµβάνονται τη χρονική ακολουθία: π.χ. τα στάδια της διαδικασίας των εκλογών.

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-Να αναπτύξουν την αυτοεκτίµησή τους µέσω της ελεύθερης έκφρασης, διατύπωσης
και υποστήριξης των απόψεων και προτιµήσεών τους, της ανάληψης ρόλων (υποψηφίου ή ψηφοφόρου).
 -Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας για τον τρόπο διεξαγωγήςτης ψηφοφορίας και καταµέτρησης των ψήφων.
-Να συνειδητοποιούν τη µοναδικότητά τους εντοπίζοντας τις οµοιότητες και τιςδιαφορές στις απόψεις και τις επιλογές τους, να σέβονται τους άλλους ψηφοφόρους
και συνυποψήφιους και τις απόψεις τους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: