Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 Μαθηματικά  
 Τα σχήματα 
Στόχος:Nα συνδυάζουν τα στερεά και τα επίπεδα σχήματα.
Να αναπαράγουν ένα δεδομένο μοτίβο.
Με αφόρμηση το παιχνίδι των παιδιών με το οικοδομικό υλικό και τις απορίες των παιδιών ασχοληθήκαμε με τα σχήματα.(Επίπεδα και στερεά)
Παρουσιάζουμε στα παιδιά γεωμετρικά σχήματα σε διαφορετικά μεγέθη και χρώματα.Τα πιάνουν ,τα επεξεργάζονται και ανακαλύπτουν τις ιδιότητες τους π.χ. η σφαίρα κυλάει,ο κύλινδρος κυλάει προς μια κατεύθυνση,το τρίγωνο έχει τρεις γωνίες,το τετράγωνο τέσσερις.


Φτιάχνουμε από χαρτί διάφορα σχήματα ,τα βάφουν και τα κόβουν.Τα παιδιά τα ονομάζουν.
Τρίγωνο,τετράγωνο,ορθογώνιο,κύκλος.Ανταλάσουν απόψεις και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι επίπεδα.
.Βλέποντας τα σχήματα από το οικοδομικό υλικό μαθαίνουμε τον κύβο,το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο,την σφαίρα, την πυραμίδα και τον κύλινδρο.Τα παιδιά διαπιστώνουν ότι αυτά στις κατασκευές τους στέκονται,γι αυτό λέγονται στερεά.
 Ταξινομούν το οικοδομικό υλικό με βάση το σχήμα.Σε καλάθι βάζουμε διάφορα στερεά σχήματα από το οικοδομικό υλικό.Κάθε παιδί διαλέγει ένα σχήμα από το καλάθι και το τοποθετεί πάνω στο αντίστοιχο επίπεδο σχήμα που βρίσκεται στο πάτωμα.
Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αιτιολογήσουν την επιλογή που έκαναν.
Γιατί έβαλες τον κύβο πάνω στο τετάγωνο;

Το σακούλι με τα σχήματα Στόχος :Να αναγνωρίζουν τα σχήματα με την αφή.
Βάζουμε σ'ένα σακούλι σχήματα από το οικοδομικό υλικό και κάποια επίπεδα όπως κουμπί,τρίγωνο,ορθογώνιο.

Τα παιδιά με κλειστά μάτια παίρνουν ένα σχήμα και ψηλαφώντας το αναγνωρίζουν και το ονομάζουν.Είκαστικά
Στόχοι:Να δημιουργούν σχήματα με διάφορα υλικά.
Να εργάζονται σε ομάδες.
Αφού χωριστήκαν σε ομάδες πήραν διαφορετικά υλικά(πλαστελίνη,σύρμα πίππας και ξυλάκια
)και έφτιαξαν την δική τους ομαδική εργασία.Τέλος κάθε ομάδα παρουσίασε το έργο της.
Δεν υπάρχουν σχόλια: