Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Γλώσσα
Τα παιδιά αφού παρατηρήσουν τις συλλαβές ΑΣ, ΗΣ, ΟΣ και αναγνωρίσουν τα φωνήματα τους ,αντιστοιχίζουν τις δυο τελευταίες συλλαβές από τις λέξεις με τα ονόματα των ηρώων.







http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2014/03/25-1821.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: