Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Ομάδα εργασίας για το τι τρώνε τα πουλιά
ΣΤΟΧΟΙ
Να μάθουμε τις τροφές τους, να εκφραστούμε λεκτικά, να εμπλουτίσουμε  το λεξιλόγιό μας με νέες λέξεις.
Να αποκτήσουμε φωνολογική ενημερότητα αντιλαμβανόμενοι από τι φωνού-
λα αρχίζει η κάθε λέξη και να την γράψουμε όσοι το επιθυμούμε.
Ομάδα εργασίας για τα χαραχτηριστικά των πουλιών
ΣΤΟΧΟΙ  (μαθηματικά)
Να συγκρίνουμε και να τα ξεχωρίσουμε σε ομάδες με βάση ένα κοινό χαραχτηριστικό.
Πουλιά με μακρύ ράμφος ,πουλιά με κοντά πόδια και πουλιά με μακρυά πόδια. Στο τέλος τα  μετρήσαμε ποια είναι περισσότερα και  ποια   λιγότερα κ.ο.κ.

ΓΛΩΣΣΑ


ταυτίζουν τη λέξη με την εικόνα και την κολλούν αναγνωρίζοντας


Άλλη ενότητα άσχετη με το project
Μαθηματικά
ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΎΚΛΟ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ  ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  ΈΧΟΥΜΕ ΜΙΛΗΣΕΙ  ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: